Stichting Asmik-Armenië

De Stichting Asmik-Armenië is in 2010 opgericht om projecten in Armenië te realiseren. Weeshuizen, ziekenhuizen en een tehuis voor kinderen met een verstandelijke beperking ontvangen steun vanuit deze Stichting. In Armenië zijn er slechts twee tehuizen voor mensen met een beperking.  
De naam Asmik (betekent: Jasmijn) komt van een meisje dat in het tehuis voor kinderen met een beperking woont. Zij is het boegbeeld geworden voor de activiteiten van de stichting en er is een bijzondere band met haar opgebouwd.
Wil je meer informatie? Kijk dan op de website: Stichting Asmik-Armenië